مجله تفریحی و سرگرمی آیسام
مقایسه میانگین مدارک علمی ۵۰ درصد برتر دانشگاه‌های ایران، رژیم صهیونیستی، عربستان و ترکیه بر اساس ش

upload center


مقایسه میانگین مدارک علمی ۵۰ درصد برتر دانشگاه‌های ایران، رژیم صهیونیستی، عربستان و ترکیه بر اساس شاخص‌های رتبه‌بندی لایدن نشان می‌دهد که کیفیت علم ایران از دوره سال‌های ۲۰۰۹-۲۰۰۶ تا دوره سال‌های ۲۰۱۶-۲۰۱۳ افزایش یافته است.

به گزارش آیسام و به نقل از ایسنا، مقایسه مدارک علمی دانشگاه‌های مذکور که در مقایسه با بقیه انتشارات در همان حوزه موضوعی و در همان سال پراستناد هستند، توسط اداره تحلیل دادگان مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی براساس شاخص‌های لایدن، نشان می‌دهد که بیشترین مقدار رشد مدارک علمی ۵۰ درصد برتر، به ترتیب برای کشورهای عربستان سعودی و ایران است. ضمن اینکه عربستان سعودی در این زمینه رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است.

میانگین تعداد مدارک علمی ۵۰ درصد برتر دانشگاه‌های ایران در دوره ۲۰۰۹ – ۲۰۰۶ برابر با ۳۴۷ عدد و در دوره ۲۰۱۶ – ۲۰۱۳ برابر با ۹۱۳ عدد است. از آنجایی که این شاخص کیفی محسوب می‌شود می‌توان چنین استنباط کرد که کیفیت علم ایران در این سال‌ها افزایش یافته است.

بر اساس شاخص‌های رتبه‌بندی لایدن، ایران در مقایسه با ترکیه، عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی پایین‌ترین میزان همکاری (هم تالیفی) دانشگاه با صنعت را داشته است.

منظور از هم‌تالیفی یک دانشگاه تعدادی از مدارک علمی آن دانشگاه است که در آن‌ها نام موسسه یا دانشگاه دیگری نیز به عنوان همکار ذکر شده باشد.

​ شاخص‌های رتبه‌بندی لایدن در خصوص مقایسه وضعیت ایران با ترکیه، عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد که میزان هم‌تالیفی دانشگاه با صنعت ایران از بقیه  پایین‌تر است، در حالی که رژیم صهیونیستی در این زمینه بالاترین میزان را دارا است و عربستان سعودی رشد زیادی را داشته است.

بر این اساس، میانگین هم‌تالیفی دانشگاه با صنعت ایران در دوره ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹ برابر با ۳/ ۱ درصد و در دوره ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ برابر با ۴/ ۱ درصد است.

هم چنین مقایسه شاخص لایدن نشان می‌دهد که، بیشترین هم‌تالیفی برای کشور عربستان و کمترین آن برای کشور ترکیه بوده است.

میانگین هم‌تالیفی دانشگاه‌های ایران در دوره ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۶ برابر با ۸۱۱ و در دوره ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۳ برابربا ۲۴۰۲ است.

​در مجموع از مقایسه نمودار میانگین هم‌تالیفی دانشگاه‌های ایران، رژیم صهیونیستی، عربستان و ترکیه و نمودار میانگین مدارک علمی ۵۰ درصد برتر دانشگاه‌های ایران، رژیم صهیونیستی، عربستان و ترکیه می‌توان چنین نتیجه گرفت که میان هم‌تالیفی و کیفیت علم رابطه وجود دارد.

انتهای پیام

گردآوری: مجله تفریحی و سرگرمی آیسام

(۱)

لینک به منبع : افزایش کیفیت علم ایران از سال ۲۰۰۶ تاکنونامتیاز بدهید :

| امتیاز : NAN
موضوع : | بازدید : 37
برچسب ها :

ارسال توسط آیسای من
آخرین مطالب